armatis-lc

Wizja, misja, wartości: armatis-lc Polska – odpowiedzialna i zaangażowana organizacja

Nasza bieżąca wizja jest wynikiem specjalistycznej wiedzy zgromadzonej w okresie ostatnich 25 lat, a także woli podążania wyznaczoną drogą w nadchodzących latach.

Co więcej, jest to droga, którą chcielibyśmy podążać ramię w ramię z naszymi współpracownikami, którzy pomagają nam budować przyszłość dla naszych klientów.

„Przekształcanie interakcji każdego z naszych klientów z jego własnymi klientami w pozytywne doświadczenie w ramach sieci interpersonalnej oraz przemiana centrów kontaktu w niezaprzeczalne miejsce spotkań, tworzące kreatywnie wartość dodaną w miarę upływu czasu”.

By osiągnąć ten cel, realizujemy codziennie nasze cztery misje:

  • Kompletna ścieżka klienta: Wdrożenie dobrze przemyślanej (inteligentnej) i skoordynowanej wielokanałowej strategii oferującej Państwa klientom bezproblemowe doświadczenia, i w pełni mieszczącej się w ramach strategii, którą Państwo określili.
  • Etyczne poszukiwanie danych: Dzięki nowym technologiom, gromadzimy i przetwarzamy wszystkie dane na kwalifikowane wysokiej jakości informacje, by stale poprawiać jakość rozwoju relacji z Państwa klientami.
  • Międzynarodowy model biznesowy: Oparty na szerokim zasięgu geograficznym, by zapewnić każdemu z naszych partnerów zoptymalizowany model biznesowy.
  • Spółka odpowiedzialna społecznie: Tworzenie pozytywnego i odpowiedzialnego społecznie środowiska pracy dla kobiet i mężczyzn będących ambasadorami Państwa projektów.

Zapewniamy, by misje te były wykonywane stawiając człowieka w centrum naszych zainteresowań oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami. Armatis-lc Polska jest członkiem karty na rzecz różnorodności, otrzymała prawo do używania oznakowania „Firma odpowiedzialna społecznie” oraz oznakowania NF.

Każda z naszych misji jest realizowana z uwzględnieniem 4 mocnych wartości, które definiują naszą tożsamość:

Innowacja: Innowacyja jest kluczem do strategii korporacyjnej Armatis-lc. Bez względu na to, czy dotyczy to Państwa miejsc pracy, rozwiązań IT lub procesów wewnętrznych, naszą ambicją jest zdolność do ciągłej zmiany, by zaspokoić Państwa cele i oczekiwania.

Różnorodność: Budowanie silnej międzynarodowej pozycji jest jedną z naszych mocnych stron. Odkrywamy różne kraje i kultury i zmieniamy się pod ich wpływem. Ta różnorodność jest częścią ścieżki Armatis-lc i sposób, w który ją rozumiemy stanowi klucz do naszego rozwoju.

Ekscelencja: Chęć osiągnięcia doskonałości wymaga określenia zasad oraz konkretnych standardów, które stanowią kierunek naszych działań.

Nie tylko postępujemy zgodnie z nimi, ale także dokładamy wszelkich starań, by osiągnąć Państwa cele.

Odpowiedzialność: Armatis-lc stawia człowieka w centrum wszystkich swoich działań. Nasza siła pochodzi z szacunku dla naszych zobowiązań wobec współpracowników, klientów i pozostałej części świata.

4 idee, 4 wartości – kwestia Zaufania od samego początku.

valeurs-affiche