armatis-lc

Standard, jakość, certyfikacja

Spółka Armatis-lc podjęła decyzję o włączeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (RSE) do podstawowych założeń swojej strategii, realizując fundamentalne ludzkie wartości, które nas definiują.

By skutecznej podkreślać nasze zaangażowanie na rzecz RSE, uzyskaliśmy oznakowanie Społecznej Odpowiedzialności i podpisaliśmy umowę Global Compact. Te kroki miały na celu zaprezentowanie naszego zaangażowania na rzecz międzynarodowych paktów i standardów w kontekście etycznego postępowania i zarządzania.

By zapewnić odpowiednią troskę o zrównoważony rozwój, Armatis-lc poczyniła zobowiązania w następujących trzech obszarach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

Nasze zaangażowanie gospodarcze znalazło swoje odzwierciedlenie w pozyskaniu oznakowania Społecznej Odpowiedzialności. Oznakowanie to potwierdza ocenę naszej zdolności do wykonywania wysokiej jakości operacji przy zachowaniu zasad odpowiedzialności społecznej.

Co więcej, podejmujemy zdecydowane działania, by w regionach, w których jesteśmy obecni, tworzyć nowe miejsca pracy. Cenimy mężczyzn i kobiety, którzy dla nas pracują, gdyż są kluczem do naszego rozwoju.

Posiadamy dynamiczną politykę wykrywania talentów i zapewniamy odpowiednie szkolenia, by zachęcać do rozwoju i tworzyć dynamikę wewnętrzną skutkującą rozwojem i zmianą stanowisk pracy w ramach firmy.

W końcu, podjęliśmy działania mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko poprzez kampanie na rzecz zmniejszenia zużycia energii lub komunikację wewnętrzną skierowaną do naszych współpracowników.