armatis-lc

Pozyskiwanie nowych klientów i podnoszenie wartości klienta

Od 25 lat armatis-lc jest jednym z głównych graczy w zakresie sprzedaży w imieniu klienta, stopniowo budując reputację w powiązaniu z wiedzą specjalistyczną w tym obszarze.

Sprzedaż w imieniu klienta to strategia marketingu bezpośredniego integrująca kanały komunikacji przy wsparciu złożonej technologii.

Koszt tej technologii jest jednym z powodów, dla których klienci decydują się na outsourcing, zamiast ponosić samodzielnie istotne koszty strukturalne.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom naszej specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie sprzedaży, by uzyskali dostęp do najlepszych wyników operacyjnych i najlepszej jakości.

Nasze oferty telesprzedaży można opisać w następujący sposób:

  • sprzedaż produktów i/lub usług
  • dosprzedaż - cross sell i up sell
  • odzyskiwanie utraconych klientów
  • e-commerce

Poza tą działalnością telesprzedażową posiadamy także ofertę w zakresie wyszukiwania nowych potencjalnych klientów i wzbogacania baz danych w ramach następujących usług:

  • generowanie leadów
  • profilowanie danych
  • badania rynkowe
  • ankiety
  • kampanie informacyjne w zakresie produktów i usług
  • umawianie spotkań

Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy stale opracowujemy skuteczne techniki telesprzedaży oparte na przekonujących argumentach, zaczynając odbadania potrzeb klienta i dopasowując ofertę do jego potrzeb i jednocześnie strategii naszych klientów.