armatis-lc

Wiedza o kliencie

„Mamy odpowiedź”: nasze unikatowe know-how oraz solidne referencje stanowią gwarancję, że bez względu na Państwa cele, zawsze będziemy w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie odpowiadające Państwa potrzebom i obiecać osiągnięcie ostatecznego wyniku.

Nasze oferty telemarketingu można opisać w następujący sposób:

 • Badania rynkowe
 • Ankietowe badania poziomu zadowolenia
 • Ankietowe badania wskaźnika Net Promoter Score
 • Rozmowy na powitanie – Welcome call
 • Rozmowy weryfikacyjne – Verification call

W dzisiejszych czasach zmiany technologiczne pozwalają klientom na podniesienie poprzeczki. To dlatego stworzyliśmy naszą strategię cyfrową wokół naszych trzech podstawowych założeń:

 • Upraszczanie kontaktu klientom
 • Personalizacja kontaktu
 • Zapewnienie konsumentowi wolnego wyboru w zakresie kanału interakcji

Naszym celem jest zapewnienie konsumentom możliwości kontaktu z wykorzystaniem różnych kanałów, zarządzanych pod kątem 360°.

Wszystkie nasze działania są poddawane nieustannym usprawnieniom poprzez przechwytywanie, przekształcanie oraz selekcję danych dotyczących klientów oraz danych behawioralnych. Umożliwia nam to tworzenie sprofilowanych strategii i następnie opracowanie zindywidualizowanych skryptów i podejść.

Tak czy inaczej, nasza cyfrowa wielokanałowa strategia została opracowana mając na celu personalizację interakcji z klientami, bez względu na wybrany kanał.

Człowiek stanowi centrum każdej relacji. Cyfrowa technologia nie zastąpi indywidualizacji, emocji oraz jakości, które możemy odnaleźć w międzyludzkich relacjach, jednakże może ułatwić ich uzyskanie.

Opieramy naszą cyfrową strategię na różnych partnerstwach z wykorzystaniem następujących rozwiązań:

 • chat i wideo
 • zamawianie rozmowy zwrotnej na stronie internetowej i telefon wychodzący na klik
 • współprzeglądanie
 • nadzorowanie e-reputacji i zaangażowania w mediach społecznościowych

Wszystkie te elementy należą do naszego rozwiązania dotyczącego społecznego zarządzania relacjami z klientami (Social CRM): narzędzia, które gwarantują, że ścieżka klienta będzie bezproblemowa i spójna.