armatis-lc

Rozwiązanie techniczne

Pragnąc oferować innowacyjność, jakość i bezpieczeństwo wszystkim naszym klientom, dokonaliśmy wyborów technologicznych we współpracy z partnerami uznawanych za liderów w swoich branżach.

Stąd też inwestujemy w rozwiązania łączące niezawodność, technologię oraz wyniki na obszarze telefonii, IT, CRM, ścieżki cyfrowej i sprawozdawczości.

Wszystkie nasze zespoły IT są do Państwa dyspozycji i są gotowe, by znaleźć najlepszy sposób na spełnienie Państwa oczekiwań.

Avaya

Korzystamy z technologii Avaya, by stworzyć architekturę komunikacyjną łączącą wszystkie nasze biura i umożliwiającą inteligentną obsługę rozmów wychodzących. Dzięki technologii Avaya, możemy odpowiedzieć na rosnące potrzeby naszych klientów w zakresie połączenia z ich własnym systemem IT.

Rozmowy wychodzące są także obsługiwane przez Avaya, co pozwala nam na wprowadzenie niezawodnego I stabilnego rozwiązania PABX. W związku z tym możliwości w zakresie ACD (automatyczna dystrybucja rozmów) oraz IVS (interaktywny serwer głosowy) mogą zostać wzmocnione i dostosowane według potrzeb. Możliwości te są istotne, ponieważ IVS to punkt wejściowy dla klienta w ramach centrum kontaktu.

 • Platforma AES Avaya umożliwia także optymalne zarządzanie rozmowami w godzinach szczytu dzięki technologii CTI (telefonia komputerowa): rozmowy pre-kwalifikacyjne, rozpoznawanie rozmówcy… przyczyniając się do poprawy świadczonej usługi oraz personalizacji relacji z klientem.
 • Nasłuch symultaniczny oraz opóźniony pomaga poprawić pracę zespołu i umożliwia wdrożenie działań podnoszących jakość obsługi.
 • Istnieje także możliwość przedstawienia szczegółowych plików z CMS zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Korzyści dla Państwa klientów:

+ Możliwość dostosowania rozwiązań do potrzeb każdego klienta

+ Wystarczająca elastyczność infrastruktury dzięki sprzętowi, który spełni niemal wszystkie oczekiwania

+ Uznana technologia Avaya 

Nasza przewaga technologiczna:

+ WAN oraz łącza na potrzeby połączenia, by armatis-lc mogła zapewnić optymalne i bezpieczne operacje

+ armatis-lc może bardzo szybko zwiększyć swoje moce w zakresie linii telefonicznych reagując na zmiany w wolumenie klienta

NICE

NICE jest obecnie najlepszym rozwiązaniem w zakresie rejestracji, zarządzania jakością, planowania zasobów, analizy interakcji, coachingu i analiz po rozmowach telefonicznych.

Dzięki zbieraniu, przechowywaniu i zarządzaniu różnymi rodzajami interakcji: głosową, na ekranie, poprzez chat oraz email,

NICE Interaction umożliwia spółkom przestrzeganie standardów kontroli wewnętrznej, ograniczanie ryzyko sporów prawnych, kontrolowanie jakości usług i uzyskiwanie informacji biznesowych.

Korzyści dla Państwa klientów:

+ Niezawodność produktu: Akt sprzedaży, by wiedzieć dokładnie, co zostało powiedziane i uzgodnione na wypadek przyszłych sporów.

+ Skuteczność operacyjna: Poprawa przebiegu pierwszej rozmowy, wdrożenie ustawicznego szkolenia, zrozumienie podejścia klienta i ustalenie KPI.

+ Wyniki sprzedażowe: Zachowanie konsumentów, lojalność, utrzymanie klientów i optymalizacja kampanii.

+ Bezpieczeństwo i regulacje: Nagrywanie i archiwizacja rozmów, analiza pod kątem oszustw, przestrzeganie obowiązujących przepisów (PCI-DSS, HIPAA, MIPPA) i szyfrowanie wszystkich danych

Nasza przewaga technologiczna:

+ Scentralizowane rozwiązanie (jeden portal – NICE PERFORM), by zapewnić globalną wizję działalności i monitorować TSR w czasie rzeczywistym.

+ Rozwiązanie podlegające indywidualizacji, by odpowiadało potrzebom użytkownika i klienta końcowego.

+ Narzędzie umożliwiające zarządzanie oraz zarządzanie wynikami umożliwiające odsłuchiwanie TSR w celu dokonania ogólnej oceny jakości rozmów, a także przeprowadzenia analizy na potrzeby poprawy umiejętności pracowników.

Avaya Hermes.net

Połączenie Avaya – Hermes.Net oferuje jedno z najlepszych rozwiązań do rozmów wychodzących i przychodzących. Przez ponad 10 lat Vocalcom zbudował globalną ofertę przeznaczoną do zarządzania relacjami z klientami i obsługi firm. Vocalcom współpracuje z ponad 3 000 firm w 43 krajach.

Jak to działa?

 • Wywiad telefoniczny (zarządzanie kolejkami, umiejętnościami, ivr, statystyką rozmów telefonicznych i danymi) jest obsługiwany w systemie Avaya.
 • Avaya Voice Portal to platforma programowa, która zapewnia skuteczne aplikacje głosowe oraz usługi komunikacyjne. _armatis-lc jest w stanie przekserować rozmowy do specjalnego zespołu wyszkolonych TSR, którzy zareagują na prośby klientów. IVR może nawet zidentyfikować rozmówcę i powód rozmowy.
 • Rozwiązane to opiera się na technologii Hermes.Net (połączenie pomiędzy Avaya ASAI oraz Hermes.Net): rozmowy, skrypty oraz argumenty sprzedażowe ułatwią zarządzanie rozmowami wychodzącymi i przychodzącymi.
 • armatis-lc rozbudowuje także bazę danych klientów/ potencjalnych klientów dodając informacje pozyskane w trakcie rozmów: kwalifikacja plików kontaktu i status końcowy rozmowy.

Korzyści dla Państwa klientów:

+ Funkcje umożliwiające optymalne wykorzystanie rozwiązania: „wybieranie prognozowane”, „aktywne dopasowanie” w celu lepszego dopasowania doradcy/ klienta, a także interfejs roboczy integrujący zarządzanie wieloma kanałami.

+ Dane i raporty w czasie rzeczywistym oraz możliwość automatycznego generowania raportów (grafy i tablice rozdzielcze).

+ Poprawa wydajności, optymalizacja argumentacji i poprawa jakości usług (nadzór nad TSR w czasie rzeczywistym)

Nasza przewaga technologiczna:

+ Prosta konfiguracja ustawień umożliwiająca szybkie uruchomienie kampanii opartej na wielu kanałach.

+ Oferta mini-CRM dla rozmów przychodzących à karta kontaktu = rozmowa przychodząca = informacje zebrane o potencjalnym kliencie/ kliencie = końcowy status rozmowy

+ Oferta dzielonych raportów: statystyka telefoniczna powiązana z danymi biznesowymi oraz o działaniach.

Live Chat i rozmowa na klik: iadvize

iAdvize to rozwiązanie typu rozmowa lub chat na klik, którego celem jest cyfryzacja relacji z klientami. Integrując rozwiązanie iAdvize z Państwa stroną, mogą Państwo pomóc odwiedzającym zainicjować rozmowę lub chat kliknięciem i stąd też zwiększyć wskaźnik przekształcania potencjalnych klientów w klientów oraz przeciętną wartość koszyka. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnimy Państwa klientom wszystkie odpowiedzi.

armatis-lc nawiązała współpracę z jednym z liderów w branży w celu opracowania oferty w zakresie cyfrowych relacji z klientem zapewniającej 360° obsługę relacji.

W tym celu rozwiązania iAdvize zostały zintegrowane z naszym systemem CRM Le Socle w celu rozwinięcia go o podejście „Procesy Biznesowe” z naszego CRM.

To połączenie umożliwia uzyskanie optymalnego czasu przetwarzania, a także utrzymywanie poziomu wiedzy o kliencie. Co więcej, połączenie te zapewnia szansę poprawy procesów w toku interakcji na żywo z klientem poprzez chat dzięki wysyłaniu wiadomości SMS oraz email, a także ustawianie ankiet i zadań dodatkowych.

Korzyści dla Państwa klientów:

+ Poprawa wskaźnika przekształcania klientów potencjalnych w rzeczywistych

+ Identyfikacja odwiedzających w sytuacji kupna lub transakcji porzuconej, by zapewnić im niezbędną pomoc

+ Otwarcie nowego kanału opieki nad klientem i pomocy

+ Możliwość wdrożenia rozwiązania stosowanego w konkretnych i określonych momentach ścieżki klienta

Nasza przewaga technologiczna:

+ Integracja wiodącego rozwiązania klienckiego, by zapewnić całkowite ujęcie ścieżki klienta

+ Powiązanie chatu i rozwiązań w zakresie oddzwaniania z naszym systemem CRM, by zapewnić, że w toku działań klienta nie dojdzie do naruszenia lub utraty informacji

+ Zapewnienie wyszkolonych zasobów do obsługi nowych mediów

+ Analiza i pełne odtworzenie obecności w sieci i doświadczenia klienta

Skuteczne rozwiązania CRM odpowiadające Państwa potrzebom

armatis-lc zaproponuje Państwu rozwiązanie najlepiej dostosowane do państwa potrzeb - czy to wiodące na rynku opcje jak Microsoft Dynamics CRM czy Sugar CRM, czy własny system CRM LE SOCLE.

W zależności od Państwa architektury IT oraz oczekiwań, nasze zespoły IT pomogą Państwu wdrożyć rozwiązanie CRM najlepiej dostosowane do Państwa projektu i celów.

Stąd też chcąc pomóc Państwu w opracowaniu zindywidualizowanego systemu CRM zapewniającego integrację wielokanałowej rzeczywistości odpowiadającej dzisiejszym doświadczeniom klienta, sugerujemy nasze własne rozwiązane, Le Socle.

Korzyści dla Państwa klientów:

+ Możliwość zarządzania wiedzą o klientach w oparciu o zdefiniowaną strategię i czerpanie z niej korzyści

+ Optymalizacja skoordynowanego zarządzania relacjami z klientem dzięki wiedzy o całej ścieżce klienta

+ Analiza jakości procesów biznesowych z wielokanałowej perspektywy

Nasza przewaga technologiczna:

+ Platforma 360 CRM umożliwiająca uwzględnienie wszystkich wielokanałowych elementów, zarządzanie całym procesem relacji z klientami i archiwizacja wszystkich kontaktów

+ Platforma integrująca wszystkie środowiska biznesowe

+ Elastyczna platforma możliwa do rozbudowy dzięki pełnemu interfejsowi internetowemu (front office i back office) zgodnemu ze standardem 2.0 (J2EE....)

Natychmiastowa analiza

Media Tech jest jednym z najbardziej uznanych rozwiązań w zakresie pomiaru i analizy – w czasie rzeczywistym – jakości postrzeganej przez klientów.

Jak to działa?

+ Każda interakcja, do której doszło, jest rejestrowana w naszej bazie danych (np.: rozmowa z/do obsługi klienta, zlecenie, wykorzystanie konkretnej usługi…). Proces jest uruchamiany automatycznie. Żądanie IT jest wysyłane z IS do serwera Media Tech, który rozpoczyna wysyłanie wiadomości tekstowych w formie pytań i odpowiedzi.

+ Informacja zwrotna od klienta jest niezwłocznie dostępna dla celów konsultacyjnych w interfejsie raportowym i może zostać od razu uznana za przydatną.

Korzyści dla Państwa klientów:

+ Umożliwienie natychmiastowego pomiaru satysfakcji, ponieważ wiadomości tekstowe są wysyłane bezpośrednio po rozmowie

+ Prawdziwa ocena jakości obsługi klienta w czasie oczywistym

+ Poprawność analityczna i zarządzanie marketingiem

 • Poprawne ustalanie celów do kwantyfikacji i pomiaru z zachowaniem wysokiej szczegółowości (od perspektywy globalnej do lokalnej)
 • Wysokiej jakości sprawozdawczość
 • Możliwość szybkiego testowania wiadomości, działań i ofert

+Reagowanie o dużej wartości dodanej

 • Zmniejszenie wskaźnika utraty klientów
 • Poprawa wskaźnika rekomendacji (Net Promoter Score)
 • Poprawa wskaźników KPI zespołu

+ Niezwłoczna możliwość pomiaru wskaźnika ROI: brak ceny początkowej i niskie opłaty abonamentowe

Nasza przewaga technologiczna:

+ Interfejsy przez usługi internetowe: http, SMTP lub FTP

+ Prosty diagram blokowy: łatwe ustawienia typu plug and play